naikinimo zona

naikinimo zona
naikinimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Erdvė (plotas) aplink šaudmens sprogimo centrą (epicentrą), kurioje užtikrinamas taikinio naikinimas; šaudmenų (raketų, sviedinių, bombų ir pan.), kuriais naikinant nereikia tiesiogiai pataikyti į taikinį, naikinamojo poveikio charakteristika. Ppr. nustatoma mišraus naikinimo zona, kurioje pasireiškia įvairių naikinamųjų veiksnių [pvz., skeveldriniams šaudmenims – skeveldrų (skeveldrų sklaidos zona – erdvė, kurioje skeveldros išsaugo kaunamąją jėgą) ir smūgio bangos] poveikis. Naikinimo zonoje skiriamos tikrojo ir galimojo naikinimo zonos. Naikinimo zoną apibūdina patikimojo naikinimo zonos matmenys. atitikmenys: angl. destruction zone; kill zone rus. зона поражения

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • naikinimo zona — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Zenitinio raketų komplekso naikinimo zona – erdvė aplink ZRK, kurioje garantuojamas taikinio naikinimas su nustatyta (duota) tikimybe. atitikmenys: angl. destruction zone; kill zone rus. зона поражения …   Artilerijos terminų žodynas

  • patikimojo naikinimo zona — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Plotas, kuriame taikinys naikinamas su tam tikra (duota) tikimybe, pvz., įvertinant sviedinio skeveldrinį poveikį, patikimojo naikinimo zona yra plotas, kuriame, sprogus vienam sviediniui, vidutiniškai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • tikrojo naikinimo zona — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinimo zona, kurioje sunaikinamas taikinys. atitikmenys: angl. effective destruction zone; effective kill zone rus. зона действительного поражения …   Artilerijos terminų žodynas

  • galimojo naikinimo zona — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinimo zona, kurioje taikinio naikinimas – atsitiktinis reiškinys. atitikmenys: angl. probable destruction zone; probable kill zone rus. зона вероятного поражения …   Artilerijos terminų žodynas

  • koordinatinis naikinimo dėsnis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikinio naikinimo tikimybės priklausomybė nuo taikinio buvimo vietos (koordinačių) sprogimo centro atžvilgiu. Reikalingas šaudymo veiksmingumui įvertinti, kai šaudoma į pavienius taikinius, kuriuos galima… …   Artilerijos terminų žodynas

  • branduolinio naikinimo židinys — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Teritorija, kurioje veikiant branduolinio sprogimo naikinamiesiems veiksniams masiškai žalojami žmonės, gyvuliai ir augalai, griaunami pastatai ir statiniai, kyla gaisrai, vietovė… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • pavienių gaisrų zona — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Rajonas, kuriame kilo ir išplito pavieniai gaisrai; didžiausia pagal plotą išorinė naikinimo židinio zona. Čia užsidega pavieniai pastatai ir statiniai. Pavienių gaisrų zona gali… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • gaisrų griuvėsiuose zona — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Rajonas, kuriame dega ir smilksta pastatų griuvėsiai; susidaro centrinėje branduolinio naikinimo židinio dalyje (visiškų sugriovimų zonoje). Gaisrų griuvėsiuose zonoje daug dūmų, dega… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • gaisrų zona — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Rajonas, kuriame kilo ir išplito gaisrai. Branduolinio naikinimo židinyje sąlygiškai skiriamos trys gaisrų zonos: gaisrų griuvėsiuose, masinių ir ištisinių gaisrų, pavienių gaisrų.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • cheminės taršos zona — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Plotas, kuriame gali būti apnuodyti neapsaugoti žmonės. Cheminės taršos zona apibūdinama ilgiu ir plotu (ilgio ir pločio sandauga). Cheminės taršos zoną sudaro: cheminio ginklo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”